Aktuel information

 • Midt i en coronatid
 • Tips og tricks til selvangivelsen
 • Om afholdelse af generalforsamling i en coronatid
 • Skattestyrelsen kan nægte fradrag for svig
 • Vide grænser for skattefri vennetjenester
 • Vær opmærksom på udsatte frister for blandt andet betaling af moms og lønsumsafgift

Se publikationen

Pension

 • Muligheden for at ændre kapitalpension til alderspension
 • Tabel over efterlønsalder og folkepensionsalder fordelt på fødselsår
 • At udskyde pensionen betyder, at den vokser. Det gælder også ATP
 • Gennemgang af pensionens tre hovedtyper
 • Hvis du har indtægter ved siden af folkepensionen, kan du risikere, at disse indtægter modregnes

Se publikationen

Klar til banken

Det handler om at være velforberedt, når du møder din bank eller investor. Har du ikke styr på tallene i din forretning, kan det blive svært at overbevise andre om, at din virksomhed har potentiale.

Din bank eller investor er mange gange din vigtigste forretningsforbindelse. Derfor skal du komme deres spørgsmål i forkøbet med et solidt materiale om din virksomheds nuværende situation, og de planer for fremtiden du gerne vil hente finansiering til.

Se publikationen

banken

10 myter om revisions branchen

 • Finder ikke fejl
 • Er en byrde
 • Giver for mange blanke påtegninger
 • Skaber ikke værdi
 • Forudser sjældent konkurser
 • Lever ikke op til rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant
 • Blank påtegning er en købsanbefaling til investorer
 • Er i lommen på virksomhedens ledelse
 • Rådgiver mere end de reviderer
 • Ingen effektiv kontrol af revisors arbejde

Se publikationen

10myter

Udvidet gennemgang

Mindre virksomheder med en omsætning op til 72 mio. kr. kan vælge at får årsregnskabet kontrolleret efter den nye erklæringsstandard Udvidet gennemgang.

Revisors honorar forventes at blive lavere ved udvidet gennemgang, idet revisors kontrol-arbejder er mindre end som ved revision.

Se publikationen

udvidet

Revision og årsregnskaber

 • Hvem udarbejder regnskaberne?
 • Hvem bruger regnskaberne?
 • Hvad er revisors rolle?
 • Hvorfor revidere årsregnskabet?
 • Hvad er en blank påtegning?
 • Hvad er going concern?

Se publikationen

revision

God it-skik

Denne folder har til formål at give virksomhedens øverste ledelse et overblik over de discipliner, det forventes at it-området mestrer, så god it-skik efterleves.

Se publikationen

goditskik