Virksomheder

2019

2020

Skattesats selskaber

22 pct.

22 pct.

Straksfradrag for småaktiver/-saldi

13.800 kr.

14.100 kr.

Maks. årlig afskrivning for driftsmidler

25 pct.

25 pct.

Maks. årlig afskrivning for bygninger og installationer

4 pct.

4 pct.

Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler

20 pct.

20 pct.

Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver

1/7 årligt

1/7 årligt

Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning

4 pct.

4 pct.

Personer

2019

2020

Topskatteprocent

15,0 pct.

15,0 pct.

Topskattegrænse

513.400 kr.

531.000 kr.

Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag (ægtefæller 2 x bundfradrag)

44.800 kr.

45.800 kr.

Bundskatteprocent

12,16 pct.

12,11 pct.

Sundhedsbidrag

Afskaffet

Afskaffet

Personfradrag for voksne

46.200 kr.

46.500 kr.

Personfradrag for børn og unge under 18 år

35.300 kr.

36.100 kr.

Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst (ægtefæller 2 x progressionsgrænse)

54.000 kr.

55.300 kr.

Skattesats for aktieindkomst til og med progressionsgrænsen

27 pct.

27 pct.

Skattesats for aktieindkomst til over progressionsgrænsen

42 pct.

42 pct.

Arbejdsmarkedsbidrag

8 pct.

8 pct.

Beskæftigelsesfradrag max.

37.200 kr.

39.400 kr.

Faglige kontingenter  max. fradrag

6.000 kr.

6.000 kr.

Befordringsfradrag mellem hjem og arbejdsplads pr. arbejdsdag  2019  2020

0 -24 km

25 – 120 km

over 120 km

over 120 km i visse udkantskommuner

Intet fradrag

1,98  kr./km

0,99  kr./km

1,98  kr./km

Intet fradrag

1,96 kr./km

0,98 kr./km

1,96 kr./km

Skattefri kørselsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel  2019  2020

Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt

Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt

Kørsel på egen cykel, knallert eller 45-knallert

3,56  kr./km

1,98  kr./km

0,53  kr./km

3,52 kr./km

1,96 kr./km

0,54 kr./km

Skattepligtig værdi af fri bil  2019  2020

Beregnes af mindst:

Beregnes med 25 pct. af bilens værdi op til:

og med 20 pct. af resten

160.000 kr.

300.000 kr.

160.000 kr.

300.000 kr.

Skattepligtig værdi af fri telefon

2.800 kr.

2.900 kr.

Ratepension og ophørende livrente max. indskud

55.900 kr.

57.200 kr.

Livsvarig livrente max. indskud (Arbejdsgiver ordning)

Ingen grænse

Ingen grænse

Aldersopsparing og aldersforsikring max. indskud indtil 5 år fra folkepensionsalderen

5.200 kr.

5.300 kr.

 Aldersopsparing og aldersforsikring max. indskud fra og med det 5 år før folkepensionsalderen

48.000 kr.

50.200 kr.

Pensionsafkastskat

15,3 pct.

 15,3 pct

 

Kontakt

Har du brug for revisorhjælp? Kontakt os for møde eller et uforpligtende tilbud.

Kontakt