Virksomheder

2021

2022

Skattesats selskaber

22 pct.

22 pct.

Straksfradrag for småaktiver/-saldi

30.700 kr.

31.000 kr.

Maks. årlig afskrivning for driftsmidler

25 pct.

25 pct.

Maks. årlig afskrivning for bygninger og installationer

4 pct.

4 pct.

Maks. årlig afskrivning af udgifter til ombygning, forbedring eller indretning af lejede lokaler

20 pct.

20 pct.

Maks. årlig afskrivning for goodwill og visse immaterielle aktiver

1/7 årligt

1/7 årligt

Maks. årlig afskrivning af udgifter afholdt til kunstnerisk udsmykning

4 pct.

4 pct.

Personer

2021

2022

Topskatteprocent

15,0 pct.

15,0 pct.

Topskattegrænse

544.800 kr.

552.500 kr.

Bundfradrag for positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlag (ægtefæller 2 x bundfradrag)

46.800 kr.

47.400 kr.

Bundskatteprocent

12,09 pct.

12,10 pct.

Personfradrag for voksne

46.700 kr.

46.600 kr.

Personfradrag for børn og unge under 18 år

36.900 kr.

37.300 kr.

Progressionsgrænse for beskatning af aktieindkomst (ægtefæller 2 x progressionsgrænse)

56.500 kr.

57.200 kr.

Skattesats for aktieindkomst til og med progressionsgrænsen

27 pct.

27 pct.

Skattesats for aktieindkomst til over progressionsgrænsen

42 pct.

42 pct.

Arbejdsmarkedsbidrag

8 pct.

8 pct.

Beskæftigelsesfradrag max.

40.600 kr.

41.600 kr.

Faglige kontingenter  max. fradrag

6.000 kr.

6.000 kr.

Befordringsfradrag mellem hjem og arbejdsplads pr. arbejdsdag  2021  2022
0 -24 km

25 – 120 km

over 120 km

over 120 km i visse udkantskommuner

Intet fradrag

1,90  kr./km

0,95  kr./km

1,90  kr./km

Intet fradrag

2,16 kr./km

1,08 kr./km

2,16 kr./km

Skattefri kørselsgodtgørelse ved erhvervsmæssig kørsel  2021  2022

Kørsel i egen bil til og med 20.000 km årligt (fra 1. maj 2022  3,70 kr./km)

Kørsel i egen bil ud over 20.000 km årligt (fra 1. maj 2022  2,17 kr./km)

Kørsel på egen cykel, knallert eller 45-knallert (og fra 1. maj 2022  0,57 kr./km)

3,44  kr./km

1,90  kr./km

0,54  kr./km

3,51 kr./km

1,98 kr./km

0,55 kr./km

Skattepligtig værdi af fri bil  2021  2022

Beregnes af mindst:

Beregnes med 25 pct. (fra 1. juli 2021: 24,5 % og for 2022: 24%) af bilens værdi op til:

og med 20 pct. (fra 1. juli 2021: 20,5 % og for 2022: 21%) af resten

160.000 kr.

300.000 kr.

160.000 kr.

300.000 kr.

Skattepligtig værdi af fri telefon

3.000 kr.

3.000 kr.

Ratepension og ophørende livrente max. indskud

58.500 kr.

59.200 kr.

Livsvarig livrente max. indskud (Arbejdsgiver ordning)

Ingen grænse

Ingen grænse

Aldersopsparing og aldersforsikring max. indskud indtil 5 år fra folkepensionsalderen

5.400 kr.

5.500 kr.

 Aldersopsparing og aldersforsikring max. indskud fra og med det 5 år før folkepensionsalderen

52.400 kr.

54.200 kr.

Pensionsafkastskat

15,3 pct.

 15,3 pct

 

Kontakt

Har du brug for revisorhjælp? Kontakt os for møde eller et uforpligtende tilbud.

Kontakt