Oplysningskrav for andelsboligforeninger

Erhvervsstyrelsen har udstedt bekendtgørelse vedrørende oplysningskrav som skal præsenteres i andelsboligforeningers årsregnskaber.

Erhvervsstyrelsen har i bekendtgørelse fastsat en række oplysningskrav, som skal udleveres ved overdragelse af andele i andelsboligforeninger inden aftalens indgåelse.

Formålet med bekendtgørelsen er at give køber og sælger det bedst mulige beslutningsgrundlag, så gennemsigtigheden ved overdragelse af andelsboliger øges.

Som følge af bekendtgørelsen skal årsregnskabet for andelsboligforeningen bl.a. oplyse om følgende forhold:

 • Antal og areal af andelsboliger og erhvervsandele i foreningen
 • Fordelingstal anvendt ved opgørelsen af andelsværdien og boligafgiften
 • Foreningens stiftelses år
 • Ejendommens opførelses år
 • Oplysning om andelshavernes hæftelse i andelsforeningen
 • Anvendt vurderingsprincip ved beregningen af andelsværdien
 • Ejendommens værdi i alt ved det anvendte vurderingsprincip
 • Ejendommens værdi pr. kvm ved det anvendte vurderingsprincip
 • Reserver i procent af ejendomsværdi
 • Gennemsnitlig boligafgift pr. andels kvm pr. år
 • Gennemsnitlig erhvervslejeindtægter pr. andels kvm pr. år
 • Gennemsnitlig boliglejeindtægter pr. andels kvm pr. år
 • Årets overskud (før afdrag), gns. kr. pr. andels-m² (sidste 3 år)
 • Teknisk andelsværdi
 • Vedligehold i alt, kr. pr. m² (sidste 3 år)

Læs bekendtgørelsen her.